Jdi na obsah Jdi na menu
 


  PODZIME, ZIMA TĚ UŽ NEMINE


  ZÁMĚRY : 

 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se ),
 • přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách


PODTÉMATA :
POJĎ SI SE MNOU HRÁT ( seznamování, adaptace )
TŘÍDA PLNÁ KAMARÁDŮ ( pravidla soužití, povolání )
RŮZNÉ CHUTĚ PODZIMU ( ovoce+zelenina)
JÁ DO LESA NEPOJEDU ( znaky podzimu, stromy, listy, plody )


OKRUHY ČINNOSTÍ :

 • lokomoční pohybové činnosti ( chůze, běh, skoky a poskoky, lezení ), nelokomoční pohybové činnosti ( změny poloh a pohybů těla na místě ) a jiné činnosti ( základní gymnastika, míčové hry apod. )
 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůcky, nástroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním
 • konstruktivní a grafické činnosti
 • hudební a hudebně pohybové hry a činnost
 • jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání,úklidu, úpravy prostředí apod.
 • společné diskuse, rozhovory individuální a skupinová konvezace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, apod.)
 • samostatný slovní projev na určité téma
 • poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů
 • přednes, recitace, dramatizace, zpěv
 • přímé pozorování přírodních, kulturních objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovory o výsledku pozorování
 • záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky )jejich charakteristických znaků
 • motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností
 • konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování,uspořádání, odhad, porovnávání apod.)
 • spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty
 • smyslové hry, námětové hry a činnosti
 • hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční a dramatické aktivity)
 • činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu
 • společná setkávání,povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
 • aktivity podporující sbližování dětí
 • hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod.
 • spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě
 • přípravy a realizace společných zábav a slavností ( oslavy v rámci zvyků a tradic, kulturní programy apod. )
 • hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí ( dítě, dospělý, učitelka, profesní role, herní role ) a osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává
 • aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku ( zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce ) a mravní hodnoty ( dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost apod. ) v jednání lidí
 • přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, vycházky do okolí, výlety
 • přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě ( příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období
 • aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí Mš

  obrazek-10.jpg


zpět

 
 

Poslední fotografie


Archiv

Kalendář
<< květen >>
<< 2022 >>
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Statistiky

Online: 6
Celkem: 458900
Měsíc: 11384
Den: 381