Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školné 2018/2019

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ -

                                                                       ŠKOLNÉ

                                                                
                                                            

• Výše úplaty je stanovena na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ze dne 24. 9. 2004, dle §123 a v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

• Základní částka se stanoví pro všechny děti v mateřské škole ve stejné výši. Dle § 6 vyhlášky č. 14/2004 Sb. o předškolním vzdělávání, stanovuji výši úplaty měsíčně za dítě v mateřské škole.
• Úplata se platí vždy stávající měsíc, nejpozději však do 15. dne v měsíci. Na číslo účtu: 18535441/0100
• Školné pro rok 2017/2018 je stanoveno na 300,- Kč měsíčně.
• V době přerušení provozu MŠ o letních prázdninách je úplata za předškolní vzdělávání snížena na 0,00 Kč.
• Děti,které chodí do posledního ročníku MŠ a děti s odkladem školní docházky,mají předškolní vzdělávání bezúplatné.
• Případné informace na t.č. 774998637 pí.Čoudková .