Jdi na obsah Jdi na menu
 


                                                Spoluúčast rodičů

- kvalitní spolupráce s rodiči je prioritou naší práce  otevřené dveře jsou samozřejmostí  spolupráce funguje na základě otevřenosti, respektování a partnerství  při zápisu si rodiče mohou prohlédnout celou školu, děti si pohrát ve třídě
 snažíme se o dostatek informací pro rodiče – nástěnky, vývěsky, webové stránky, konzultační hodiny, osobní pohovory, zprostředkování odborných poraden  spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni  pomáhají s organizací akcí, zapojují se do dění školy

další formou spolupráce je těsný kontakt s Domovem Seniorů v Kadani – besídky, společná setkání, oslavy  záměrem nás všech je naučit děti vzájemné pomoci, toleranci, úctě ke stáří a porozumění

další velmi důležitou aktivitou je spolupráce základní a mateřské školy snažíme se vytvářet nové možnosti vzájemného poznání, formy, jak naši předškoláci mohou nahlédnout do prostor školy s učitelkami naší MŠ  v měsíci lednu vždy pořádáme pro rodiče společné besedy s učitelkami ZŠ  zúčastňujeme se akcí školy  tato spolupráce ještě neprobíhá podle našich představ a máme zde poměrně velké rezervy

ŠVP je dokument veřejný a vypovídá o tom, s jakými cíly a záměry chce naše škola připravit děti pro jejich dobrý budoucí život v naší společnosti vzhledem k tomu, že vytvoření vhodných podmínek pro tento náročný proces je nezbytné, je potřebná velmi úzká spolupráce se zřizovatelem  rada města je informována o záměrech naší školy  ze strany zřizovatele jsou pořádány kontrolní dny, při kterých se posuzuje účelnost vynaložených finančních prostředků a požadavky pro další období

 

obrazek-01.jpg

zpět